นักวิทยาศาสตร์ของไทย

นักวิทยาศาสตร์ไทย

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
ดร.ตั้ว ลพานุกรม ศจ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ศจ.ดร.แถบ นีละนิธิ
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) ศจ.ดร.ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
ศจ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศจ.ดร.นิกร ดุสิตสิน
รศ.ไสว สุนทรโรวาท รศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศจ.ดร.อารี วัลยะเสวี
ศจ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน ศจ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ศจ.ดร.สถิต สิริสิงห์
ศจ.ดร.สำรวย โชติช่วง ศ.จ.ดร.คลุ้ม วัชรโรบล นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ศ.จ.ดร.ประเวศ วะสี
พระช่วงเกษตรศิลปาการ ศ.จ.ดร.รวี ภาวิไล ศจ.ดร.สง่า สรรพศรี
ศ.จ.ดร.จรัส สุวรรณเวลา ศจ.ดร.เทพ เชียงทอง ศจ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต
ศจ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ศจ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
นพ.รัศมี วรรณิสสร นอ.สมศักดิ์ รักงาม

นักวิทยาศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ สิริสิงห์
ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย
ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง
ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภณ
ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s